Slavnost Slabikáře

Ve čtvrtek 8. listopadu proběhla v Kulturním domě letošní Slavnost Slabikáře. Naši prvňáčkové se již dokázali naučit mnoho písmen a zvládli první měsíce ve škole. Proto nastal čas na předání Slabikářů. 
Na úvod jsme přivítali milé hosty – pěvecký sbor Zvonky z Chrasti – který slavnost zahájil pásmem lidových písní z Čech. Následovalo předávání Slabikářů, pohádkových knížek a medailí přímo na pódiu.V druhé části vystoupení sbor Zvonky předvedl svůj rozsah repertoáru. Zazněly písně z pohádek, populární písně i pozvánka na vánoční koncerty. Zpěv doprovodili členové sboru hrou na housle, trubku, klavír a akordeon.Nezbývá než poděkovat p. učitelce Lence Hemerkové za skvělou přípravu dětí a Osvětové besedě za technické zajištění slavnosti. Již nyní se těšíme na březnové Pasování na rytíře čtenářství!

beDesign.cz

Přihlášení