Rozsvěcení vánočního stromu

V neděli 1.12. jsme se sešli společně u OÚ v Zaječicích, abychom tam společně s občany Zaječic rozsvítili vánoční strom. Připravili jsme s dětmi pásmo vánočních písní s kytarou a potom pásmo koled s klavírním doprovodem. Letošní počasí bylo vcelku vlídné a pro všechny vystupující děti byly připraveny perníčky. Zpěváci se opravdu snažili, odměna pro […]

ICT ve výuce

Na konci ledna jsme dokončili první cyklus projektu, ve kterém je ICT odborník přímo ve výuce. Pan K. Matoušek celkem 25 hodin učil děti základům ICT a uživatelským vychytávkám s počítačem. Všechny třídy měli možnost pod jeho vedením pracovat. Nejvíce prostoru dostali nejzkušenější páťáci, kteří v závěrečném setkání tvořili tříhodinový miniprojekt, v němž ukázali, co […]

Mikuláš navštívil naši školu

Stalo se tradicí, že Mikuláš, čert a anděl naši školu nevynechávají při svých obchůzkách. I letos zavítali, aby si zkontrolovali v knize hříchů, zda se všechny děti chovají správně a nezlobí. Někteří hříšníci dostali lehké napomenutí od Mikuláše, pár si jich čerti dokonce označili černou šmouhou. Ale většina dětí si zasloužila odměnu z rukou krásného […]