Beseda o kyberšikaně

Ve čtvrtek 21. března nás navštívila prap. Renata Štěpánková, preventista Policie ČR, s besedou o nové hrozbě naší doby – KYBERŠIKANĚ. Beseda byla určena žákům 4. a 5. ročníků. Žáci shlédli skvělé video o Policie ČR, kde byla tato hrozba, která se dotýká každého z nás, velmi transparentně a přehledně vysvětlena. Byly probrány jednotlivé sociální sítě se všemi hrozbami, které v nich číhají…
     Policistka dětem vysvětlila problém na konkrétních případech z Pardubického kraje. Stejně podrobně děti instruovala o správném postupu v případě, že by se jim podobný problém stal. Jsme rádi, že naši žáci chápou kyberšikanu jako velký problém své generace, a věříme, že si s ní po této skvělé besedě budou umět poradit.

beDesign.cz

Přihlášení