Den maminek v KD Zaječice

Jako každý rok, i letos jsme připravili pro naše milované maminky vystoupení. V neděli 12. 5. jsme se sešli v 15 hodin v KD v Zaječicích. Sál byl naplněný k prasknutí. Přišli se podívat i tatínkové a další přátelé školy. Vystoupení jsme nacvičovali v jednotlivých třídách po dobu dvou měsíců poměrně intenzivně, a proto jsme očekávali, jak se bude publiku líbit. Na úvod vystoupil p. místostarosta F. Mihulka a ředitel školy R. Machatý s krátkou zdravicí.

      Následoval pestrý program, který obsahoval divadelní výstup O Bivojovi, dále jsme viděli Macha a Šebestovou, pohádku O veliké řepě, krásné básničky pro maminky od našich prvňáčků a druháčků, zpěv s kytarou a flétničkou, sportovní vystoupení páťáků a vše zakončila píseň Happy. A po závěrečném vystoupení čtvrťáků byli happy opravdu všichni.

      Děkuji všem pedagogickým pracovníkům školy za výběr, nacvičení a režii jednotlivých vystoupení. Jsme rádi, že přišlo hodně rodičů, a věříme, že se jim předvedený program líbil. Děkuji též všem účinkujícím žákům za profesionální výkon a odvahu.  

                                                                                                             Radek Machatý

Kompletní fotogalerie je dostupná na facebooku Osvětové besedy Zaječice.

beDesign.cz

Přihlášení