ICT ve výuce

Na konci ledna jsme dokončili první cyklus projektu, ve kterém je ICT odborník přímo ve výuce. Pan K. Matoušek celkem 25 hodin učil děti základům ICT a uživatelským vychytávkám s počítačem. Všechny třídy měli možnost pod jeho vedením pracovat. Nejvíce prostoru dostali nejzkušenější páťáci, kteří v závěrečném setkání tvořili tříhodinový miniprojekt, v němž ukázali, co se všechno od října s počítačem naučili. Všechny skupiny měly na závěr prezentaci, kterou vytvořily. A je nutno dodat, že se toho naučili opravdu hodně. Je radostí pedagoga sledovat, jak se žáci zlepšují ve své práci. Panu Matouškovi děkujeme za skvělý přístup a trpělivost. Další cyklus bude začínat od ledna. 

beDesign.cz

Přihlášení