Počítač prakticky

V letošním roce máme pro žáky připraveno pět dnů, v nichž bude ve výuce pomáhat pan Karel Matoušek, který je vynikajícím odborníkem na počítače. Jeho úkolem je připravit společně s vyučujícím do vybraných hodin takový obsah práce, který pomůže žákům v praktickém používání počítačů v konkrétních předmětech a situacích. Využítí produktů Microsoftu – práce s textem, práce s tabulkami, praktické rady pro zrychlení práce, tvorba prezentací a práce se zajímavými výukovými aplikacemi v rámci vlastivědy, přírodovědy, matematiky a dalších předmětů.
Nejvíce pracuje se staršími žáky, ale proběhly i hodiny s nejmladšími. Pro naše děti je praktické zvládnutí ovládání PC nezbytné pro budoucí studijní a profesní život.

beDesign.cz

Přihlášení