PROJEKTOVÉ DNY VE ŠKOLE

Ve dnech 16. a 17. května proběhly na naší škole projektové dny se zdravotní tématikou. Přizvaným odborníkem, který má v této oblasti bohaté zkušenosti, byla Pavla Nováková.

První projekt s názvem Učíme se pomáhat si byl připraven pro žáky 1. a 2. ročníku. Druhý projekt nazvaný Jak si poradit v krizové situaci se týkal žáků 3., 4. a 5. ročníku. Z prezentací se žáci dozvěděli, čemu se říká integrovaný záchranný systém (IZS), kdo tam patří, jak nám pomáhají, poznávali auta záchranných složek a jejich telefonní čísla. Shlédli také krátké výukové video, které se týkalo pomoci při neúrazových stavech – epilepsii, cukrovce, mdlobě. Formou hraných scének se naučili, jak správně volat s dispečerkou záchranné služby, jak správně udat místo události, co se stalo, komu se to stalo. Pro zpestření byly připravené pracovní listy s omalovánkou, zábavnými kvízy a nejrůznějšími úkoly. Na závěr projektového dne si každý žák vyzkoušel nácvik stabilizované polohy.

Žáci si oba projektové dny opravdu užili a zároveň si odnesli spoustu nových poznatků a vědomostí. Děkujeme Pavle Novákové za její ochotu a spolupráci se školou. 

Mgr. Lenka Hemerková

beDesign.cz

Přihlášení