Šachisté bilancují sezonu

Naši šachisté mají za sebou v mnoha případech první soutěžní sezonu. Jsme rádi, že se v tak velkém počtu účastnili turnajů, a tím reprezentovali nejen školu, ale i Sokol Zaječice. Velký dík patří trenéru p. Jaroslavu Hájkovi, který dokázal počet hráčů v kroužku během jednoho roku téměř zdvojnásobit. V příštím roce budeme jistě ve spolupráci pokračovat. Velký dík patří jistě i rodičům, kteří neváhali vozit naše malé šachisty na turnaje během víkendů.

Výsledky jsou důkazem kvalitní práce s mládeží. V Zaječicích nám roste silný šachový oddíl. Děkujeme.

beDesign.cz

Přihlášení