Slavnost Slabikáře

V pátek 15.11. proběhla letošní Slavnost Slabikáře pro prvňáčky naší školy. V KD v Zaječicích jsme přivítali milé hosty. P. učitelka Žaludová ze ZUŠ v Chrasti přivezla s sebou dva své výtečné hráče na akordeon a ti předvedli, jak se dá na tento nástroj bravurně hrát. Po hudebním úvodu jsme společně s paní třídní učitelkou Mgr. Ilonou Cinkovou předali prvňáčkům jejich Slabikář a medaili za to, kolik písmen se už naučili od začátku roku.Na závěr opět vystoupili naši hosté a děti si mohly vyzkoušet, jaké to je, zahrát si na akordeon. Paní učitelka ochotně a názorně všem zájemcům umožnila akordeon „obléct“ a vyzkoušet si hru.

Za fotografie děkujeme panu Alinčemu, za pronájem OB Zaječice a hostům z Chrasti za pěkný hudební program. 

beDesign.cz

Přihlášení