Tříkrálová sbírka 2019 aneb My tři králové jdeme k Vám….

      Sloky této známé koledy se opět po roce linuly první lednový víkend Zaječicemi. Jsem ráda, že žáci základní školy (jak ti současní, tak i starší dívky navštěvující již ZŠ Chrast) každý rok projeví ochotu a nadšení se do této charitativní akce opět zapojit. Dokonce, pokud jsou zrovna nemocní a zúčastnit se nemohou, je jim to moc líto a nejraději by pyžamo vyměnili za kostým s korunou. V letošním roce se podařilo vytvořit čtyři skupinky koledníků, které byly doprovázeny I. Pazderkovou, L.Švédovovou, L. Pavelkovou, L. Kellerovou. Ty obcházely Zaječice ve dnech 4. – 6. 1. 2019. Zejména v pátek bylo nepříznivé počasí, sněžilo a rozbředlý sníh brzo učinil boty koledníků zdraví ohrožujícími. V sobotu a v neděli bylo sice slunečněji, ale ono stačí i tři hodiny v mrazivém počasí popocházet dům od domu, poctivě přezpívávat celou píseň a už Vás začínají zábnout všechny různé končetiny.

     Dá se říci, že asi ¾ obce jsme obešli. Obyvatelům, kteří chtěli přispět a nedorazili jsme k nim, se moc omlouváme, ale nebylo to již v naší moci. Do Tříkrálové sbírky Charity lze přispět i v průběhu roku formou zaslání DMS nebo odesláním částky na bankovní účet.

     Oslovujeme tímto všechny dobrodince starší patnácti let, kteří by se příští rok chtěli zapojit a doprovázet jako zodpovědné osoby skupinku menších koledníků – rádi bychom obešli Zaječice úplně celé! Malých nadšených koledníků máme totiž poměrně dost, za což jsme moc rádi. Myslím, že je to pro ně velmi přínosná zkušenost – již ve svém nízkém věku mohou konat velké a důležité činy – pomáhat lidem, kteří již nějakou pomoc od druhých potřebují. A stojí je to jen volný čas a podstoupení trochu zimní nepohody. Se svými kamarády u toho zažijí i legraci a u některých domů jsou dokonce odměněni drobnými sladkostmi.

     Ráda bych poděkovala malým koledníkům : V.Bohuňkovi, M.a O.Švédovým, M.Cimburkové, A.Gergelyové, E.Toporčanové, L. Popilkové, K.Růžičkové, D. Svobodovi, K. a V.Šváchovým, K. Gergelyové, V. Hromádkové, A. Kellerové, K. Kohoutové a jejich rodičům, že umožnili svým dětem se zapojit.

 Konečný výtěžek letošního roku činil v Zaječicích částku 14.329 Kč.

Děkujeme všem přispěvatelům a věřím, že se nám podaří částku další rok překonat!

Štěstí, zdraví vinšuji Vám

Mgr. Lenka Kellerová

beDesign.cz

Přihlášení