Doteky pravěku

Ve středu 26. února na naši školu přijel p. Doucek, který žákům vyšších ročníků přiblížil paleontologii a odkázal na skrytá tajemství hornin, minerálů a nerostů. Velice zajímavá přednáška a debata byla doplněna o konkrétní ukázky. Jak dokazují fotografie, žáky možnost dotknout se hluboké historie naší země velice zaujala, a využili jí. S panem Douckem budeme i nadále spolupracovat a na jaro přislíbil pro naši družinu dobrodružnou výpravu do terénu.

beDesign.cz

Přihlášení