Druháčci a lidské tělo

Ve druhém ročníku už pro žáky nebyl problém lidské tělo nakreslit, či obkreslit. Zaměřili se spíš na konkrétní části lidského těla. Tělo zkoumali pečlivě ve skupinkách. Jejich společnou práci si můžete prohlédnout na fotografiích.  

beDesign.cz

Přihlášení