Poklady ukryté v zemi

Na čtvrtek 8. října jsme připravili ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích pro žáky 3, 4. a 5. ročníku projektový den na téma „Poklady ukryté v zemi“. Z prezentace doprovázené spoustou obrázků se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací o práci archeologa, a zjistily,

že se jedná o dobrodružné povolání. Pan František Kašpárek dětem vysvětlil, jak archeologický průzkum probíhá, jak se postupuje při nalezení vzácného artefaktu, a jakým způsobem se zpracovávají archeologické poznatky. Vyprávění doplnil názornou ukázkou skutečných vykopávek, které si děti mohly osahat a přitom hádat, jak jsou asi staré.

V další části programu je čekalo napínavé a tajemné hledání pokladu ukrytého v zemi. S velkým nadšením se pustily do kopání jámy. Svoje nalezené předměty ukládaly do připravených misek. Nakonec se děti ještě pokusily zaměřit, nafotit a zakreslit jámu, ve které objevily keramické střípky ze staré nádoby.

Díky počasí, které nám přálo, jsme si projektový den všichni užili.

beDesign.cz

Přihlášení