Poznáváme horniny a nerosty 

Žáci měli v rámci projektu možnost podrobně zkoumat horniny a nerosty a jejich praktické využití. K tomu měli připraveny nejen sady na zkoumání, ale i pracovní listy a lístky k přiřazování. Na tyto činnosti navážeme 26. 2. společně s odborníkem, který pro děti připraví zajímavou přednášku a potom se školní družinou vyrazí do terénu!

V druhém projektu pak žáci zkoumali mapu těžby nerostů a hornin v ČR a blízkém okolí, skládali mapu a porovnávali, co se kde pěstuje a proč.

beDesign.cz

Přihlášení