PROJEKTOVÉ DNY VE ŠKOLE

Ve dnech 11. a 17. září proběhly na naší škole projektové dny se zdravotní tématikou. Přizvaným odborníkem, který má v této oblasti bohaté zkušenosti, je pan Oldřich Makeš – řidič-záchranář ze Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.

První projekt s názvem Umíme si poradit? byl připraven pro žáky 4. a 5. ročníku. Druhý projekt nazvaný Malý záchranář se týkal žáků 2. a 3. ročníku.

S velkým zaujetím poslouchali vyprávění pana Makeše o tom, jak se zachovat při poskytování 1. pomoci, na která telefonní čísla můžeme volat. Dětem vysvětlil, že pomoc je důležitá, ale nesmí při ní ohrozit sami sebe. Hravou formou si procvičily, jak správně komunikovat s dispečerem záchranné služby, které údaje musíme nahlásit, aby záchranka dorazila co nejdříve k raněnému. S chutí se rozhovořily o vlastních zážitcích a zkušenostech s krizovými situacemi a kladly panu Makešovi spoustu otázek, na které chtěly znát odpověď-proč záchranáři nasazují raněným krční límec, co se stane, když někdo skočí z velké výšky, jak přivoláme pomoc, když nemáme telefon…

Na závěr dopoledního bloku byla vždy připravena praktická část.
Po vysvětlení správného postupu a názorném předvedení odborníkem si děti samy mohly prakticky vyzkoušet resuscitaci na „panáku“ či obvazování s použitím šátku.

Oba projektové dny si všichni užili a zároveň si odnesli spoustu nových poznatků a dovedností. Děkujeme panu Oldřichu Makešovi za jeho ochotu a spolupráci se školou.

beDesign.cz

Přihlášení