Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka Charity České republiky oslavila v letošním roce 20 let své existence. Za tu dobu se sbírka stala celospolečenskou událostí, která přináší všem zúčastněným radost, a především ukazuje sílu lidské solidarity. I my v Zaječicích nemůžeme zůstat pozadu! Již na úvod Vám musím sdělit potěšující fakt, že jsme kulaté výročí sbírky oslavili nejvyšším finančním výnosem za celou dobu konání sbírky v naší obci – do pokladniček bylo vybráno celkem 26 396 Kč.

Ráda bych poděkovala Vám všem, kteří jste se do sbírky zapojili. V prvé řadě vedoucím skupinek (M. Bohuňkové, L. Švédové, S. Mrázkové, L. Pavelkové, I. Pazderkové. M. Minaříkovi) a mladším či starším koledníků (V. Hromádkové, V. a L. Bohuňkovým, K. a T. Kučerovým, M. a O. Švédovi, K. Kohoutové, A. Kellerové, V. Jeřábkovi, D. Zavřelovi, K. Šváchové, M. Gregorové, N. Mrázkové, K. Gergelyové, S. Prokopové, K. Růžičkové). Obléknou kostýmy a neúnavně dům od domu dokola zpívají My tři králové jdeme k Vám…. Jsou odměněni hřejivým pocitem z dobrého skutku a často i dobrotami, se kterými na ně myslíte. Leckdy slibují, že s nimi můžeme příští rok opět počítat. A to se cení!

Těší mě vstřícný přístup pana ředitele základní školy Mgr. Machatého, který podpořil oslovování koledníků prostřednictvím školy. Škola má vedle vzdělávacího cíle i důležitý výchovně-společenský vliv a vést žáky k pomoci lidem znevýhodněným je jistě jeden z významných kroků.

Děkujeme Vám všem, kteří jste otevřeli dveře a přispěli jakoukoliv částkou do pokladniček. I ty malé se počítají! Nikdo z nás nevíme, kdy my sami nebo někdo z našich blízkých budeme potřebovat pečovatelskou službu, občanskou poradnu, případně se ocitneme v obtížné životní situaci. Právě k pokrytí těchto sociálně prospěšných činností finance ze sbírky slouží.

Více o výtěžku sbírky a jejím využití můžete nalézt na trikralovasbirka.cz.

Ať rok 2020 prožijete ve zdraví, pohodě, psychické vyrovnanosti a bez nutnosti využívat charitních služeb.

Mgr. Lenka Kellerová

beDesign.cz

Přihlášení