Úspěšní matematici ZŠ Zaječice

Naše škola se v letošním roce opět zúčastnila mezinárodní matematické soutěže Pangea. V loňském ročníku se soutěže zúčatnilo 56 000 žáků českých škol, a po celé Evropě potom přes 300 000 žáků. V loňském roce jsme byli úspěšní a letošní rok dobré znalosti a matematické schopnosti našich žáků potvrdil.

Soutěž probíhá online na PC, tudíž zde není možnost opakovaných tréninků. Každý má daný čas 45 minut a po nich se test uzavře a již do něj nelze vstupovat. Proto jsou tyto výsledky velmi pravdivé a spravedlivé. Soutěž je pro žáky od 4. ročníku. Zajímavé je jistě i srovnání se stejně starými žáky v Pardubickém kraji a celé ČR. Potěšilo nás, že se naši žáci umístili velmi vysoko i ve srovnání všech zúčastněných škol z celé republiky.

Nyní bych rád pogratuloval našim nejúšpěšnějším řešitelům a poděkoval všem žákům, kteří soutěž zvládli. 

4. ročník

1. místo ve škole Vojtěch Bohuněk 37. v kraji

1. místo Matyáš Louvar 37. v kraji

3. místo Michal Švéda 41. v kraji

5. ročník

1. místo ve škole Václav Krupka 60. v kraji

2. místo Anna Louvarová 64. v kraji

2. místo Alice Kellerová 64. v kraji

GRATULUJEME! 

beDesign.cz

Přihlášení