Den naruby

Poprvé jsem v naší škole vyzkoušeli Den naruby. Z našich vycházejících páťáků se na den stali vyučující a z vyučujících se stali žáci. Každá dvojice nebo trojice si vylosovala nižší ročník. S vyučujícími si společně stanovili plán hodin a obsah. Pak už to bylo jen na jejich schopnostech a dovednostech, co žáky mladších ročníků naučí. Všichni mladší žáci školy pěkně spolupracovali, ale i přesto se noví vyučující shodli na tom, že to nebylo úplně jednoduché. V příštím roce Den naruby určitě zopakujeme.

beDesign.cz

Přihlášení