Recitační soutěž v 1. ročníku

Naši žáci se zúčastnili recitační soutěže pořádané DDM Chrudim a dostalo se jim uznání.

Terezka Kašparová získala krásné 2. místo a Vojta Makeš s Anetkou Jelínkovou Čestné uznání poroty.

Všem blahopřejeme a věříme, že i v dalších soutěžích se jim bude dařit.

beDesign.cz

Přihlášení