Pomáháme si – 1. ročník

     Na téma „Pomoci lidem“ z projektového dne jsme navázali i v hodinách prvouky. Povídali jsme si o tom, jak chránit svoje zdraví, jaký význam mají smyslové orgány při vnímání. Společně jsme se zamýšleli nad otázkou pomoci zdravotně postiženým lidem. Už víme, co je to bílá hůl, asistenční pes, nebo k čemu slouží Braillovo písmo či znaková řeč. Zážitkovou formou jsme si vyzkoušeli, jaké to je být nevidomý nebo neslyšící. A není to vůbec jednoduché… Všichni prvňáčci se shodli na tom, že je důležité pomáhat těm, kteří naši pomoc skutečně potřebují!

Mgr. Lenka Hemerková

beDesign.cz

Přihlášení