Vánoční besídka

Letos nám vánoční besídku překazila karanténa. My jsme si však vše vynahradili na svátek TŘÍ KRÁLŮ. Nejprve jsme si připomněli, co svátek připomíná.


Svátek Tří králů je spjat s přitažlivou legendou o mudrcích, kteří se přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíšovi. Evangelium podle Matouše popisuje, jak v den narození Ježíše Krista přišli od východu mágové, aby dítěti vzdali hold a předali mu dary. 
Tři králové přinesli Ježíškovi tři dary. Údajně Melichar daroval zlato, které patří k symbolům bohatství a moci. Baltazar přivezl do Betléma kadidlo, které se užívá při duchovních obřadech dodnes. Kašpar donesl Ježíši myrhu, jejíž výrazné aroma pomáhalo překrývat zápach při pohřbech a byla základní složkou při balzamování těl. Nutno podotknout, že tehdy byla hodnota myrhy a kadidla zhruba stejně vysoká jako zlata. Zlato, kadidlo a myrha tedy patřily ve své době k tomu nejcennějšímu na světě.

Po připomenutí tohoto svátku jsme se těšili na zpívání koled, předávání dárků, ochutnávání cukrovíčka a nakonec nechybělo ani „šampaňské“ jako přípitek do nového roku.

beDesign.cz

Přihlášení