Záchranář

       Ve dnech 19. a 21. ledna proběhly na naší škole projektové dny zaměřené na poskytnutí první pomoci a záchranu života. Přizvaným odborníkem, který má v této oblasti bohaté zkušenosti, je pan Oldřich Makeš – řidič-záchranář ze Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.

        První projekt s názvem „Jak si poradit v krizové situaci“ byl připraven pro žáky 3. a 5. ročníku. Druhý projekt nazvaný „Učíme se pomáhat si“ se týkal žáků 1. ročníku.

       Pan Makeš seznámil děti s důležitými telefonními čísly na přivolání sanitky, hasičů a policie. Vysvětlil jim, že pomoc je důležitá, ale nesmí při ní ohrozit sami sebe. Upozornil také na nebezpečí při neopatrné jízdě na kole, při koupání v neznámých vodách, nebo při běhání s jídlem. V další části projektového dne se děti rozhovořily o vlastních zážitcích a zkušenostech s krizovými situacemi a kladly panu Makešovi spoustu otázek, na které chtěly znát odpověď – jak přivoláme pomoc, když nemáme telefon, proč záchranáři nasazují raněným krční límec, co se stane, když někdo skočí z velké výšky,… Na závěr dopoledního bloku byla vždy připravena praktická část. Po vysvětlení správného postupu a názorném předvedení záchranářem si děti samy mohly prakticky vyzkoušet resuscitaci na „panáku“.

       Oba projektové dny si všichni užili a zároveň si odnesli spoustu nových poznatků a dovedností. Děkujeme panu Oldřichu Makešovi za jeho ochotu a spolupráci se školou.

Mgr. Lenka Hemerková

beDesign.cz

Přihlášení