Básničkový den ve 2. třídě

Na úterý 21. března jsme si v rámci Mezinárodního dne poezie připravili „Básničkový den.“  Každý žák si do školy přinesl svoji knížku dětských básní.  Během povídání a prohlížení knížek jsme si vysvětlili, podle čeho poznáme báseň, jak ji členíme, co je to verš, rým nebo sloka. Zdatní čtenáři zarecitovali veselé a humorně laděné básničky ostatním spolužákům. Po úvodním seznámení s […]