Čtenářská dílna ve 4. a 5. ročníku

Při hodině čtení žáci 4. a 5. ročníku měli možnost pracovat ve skupinách a zahrát si na „experty“. Nejprve si přečetli úryvek „Ptačí trh“, diskutovali, zda textu všichni porozuměli a následně vyhledali informace o zadaném druhu z ptačí říše. Poté prezentovali vyhledané zajímavosti dětem ve třídě. Pracovali také s pracovními listy a zaznamenávali odpovědi z úryvku. Nakonec se pustili do výtvarného zpracování opeřených obratlovců.

Ilona Cinková

beDesign.cz

Přihlášení