Čtenářské hrátky ve 3. třídě

V hodině čtení jsme si zavzpomínali na letní prázdniny. Barevné kartičky s osmi prázdninovými příhodami byly rozmístěné po chodbě. Děti se rozdělily do dvojic.

Střídaly se při vyhledávání informací na kartičkách a zapisování odpovědí do připravených pracovních listů. Po splnění všech úkolů si sedly na koberec, kde společně zhodnotily svoji práci. V závěru hodiny si vyprávěly o svých zážitcích z letních prázdnin.

„Běhací čtení“ bylo prima.

 

 

Mgr. Lenka Hemerková

beDesign.cz

Přihlášení