Dopravní hřiště

Dne 7.11. navštívila školní družina dopravní hřiště v Chrudimi. Nejprve jsme si prošli křižovatky, sledovali jsme dopravní značky a seznamovali jsme se s dopravními situacemi. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Nejdříve si šli vyzkoušet dopravní provoz mladší žáci. Starší žáci zatím vyplňovali pracovní list s dopravními značkami. Na konci si mohli žáci za odměnu vyzkoušet i autíčka, to byla zábava. Tuto akci jsme si užili, protože jsme si mohli nanečisto ověřit své dovednosti a znalosti v dopravním provozu a stát se na chvilku řidiči.

Michaela Sýkorová

beDesign.cz

Přihlášení