Pravěk ve 4. ročníku

V průběhu měsíce září jsme se čtvrťáky ve vlastivědě probírali období velice vzdálené naší době – pravěk. Postupně jsme se prošli dobou kamennou, bronzovou i železnou. Někteří žáci přinesli k výuce vlastní poklady, které nasbírali v okolí Zaječic sami nebo např. s rodiči. A sešly se nám krásné věci. Pazourky, zkameněliny, otisky pravěkých zvířat, zuby, kosti…. a k tomu i zajímavé knihy.

Na závěr pravěké části jsme si zahráli na lovce z jeskyní a zkusili si kresby pravěkých zvířat, o nichž si žáci nastudovali zajímavé informace. Modelovali jsme Věstonickou venuši a seznámili se s detaily o jejím objevení. Nechyběl ani jídelníček pravěkého člověka, který obsahoval různé tehdejší laskominy. Dost jsme se u toho pobavili.

Mgr. Radek Machatý

beDesign.cz

Přihlášení