Přírodovědné pokusy

Se žáky 4. ročníku jsme se pustili do zkoumání přírodnin a přírodních zákonitostí. Nejprve jsme provedli několik pokusů s půdou. Zkoumali jsme, zda je v půdě vzduch, jak se chová půda při zahřívání (její různé typy) nebo jsme porovnávali chování písku a zeminy ve vodě.

Zabývali jsme se také zkoumáním vody a jejích skupenství. Jak se např. chová voda osolená oproti vodě sladké.

V našich dílničkách nechyběly ani oblíbené pokusy s hořením podle hesla, je jedno co hoří, hlavně že je plamen či plamínek 😊.

Mgr. Radek Machatý

beDesign.cz

Přihlášení