Slavnost slabikáře zcela zaplnila sál v kulturním domě

Na slavnost se prvňáčci poctivě připravovali dlouhou dobu. Nacvičovali básničky společné i skupinové a píseň s pohybovým doprovodem a rekvizitami. Při výtvarné výchově a pracovních činnostech s paní učitelkou Sýkorovou tvořili rekvizity k básni a písni o drakovi, ve třídě pak písmenka pro básně ve trojicích. Tímto paní učitelce Sýkorové velice děkujeme za pomoc.

Naše snaha byla zúročena 16. listopadu v kulturním domě. Na slavnost přišla nejen početná skupina rodičů, prarodičů, sourozenců, ale dorazili i druháci, třeťáci a páťáci. Sál byl zcela zaplněn. O to více vzrostla nervozita prvňáčků před pro většinu prvním vystoupením před publikem. Po úvodním slovu pana ředitele Radka Machatého vystoupili nadaní žáci ZUŠ Chrast pod vedením paní učitelky Edity Žaludové s hrou na akordeon. Poté přišli na řadu prvňáčci se svým podzimně laděným vystoupením. Všichni předvedli perfektní výkon a vysloužili si velký potlesk. Od pana ředitele pak obdrželi pamětní list a od paní učitelky třídní dostali Slabikář, na který se dlouho těšili.

Děkujeme všem zúčastněným za příjemné prožití naší první velké slavnosti.

Mgr. Václava Vojtěchová a prvňáčci

beDesign.cz

Přihlášení