Sněhurka a elektrospotřebiče

Žáci 2. a 5. ročníku společně pracovali na téma Sněhurka a spotřebiče. Na začátku proběhla společná diskuse na téma spotřebiče – jaké a proč je potřebujeme. Poté jsme postupně četli pohádku a plnili různé úkoly. Zahráli jsme si hru na roboty, kdy žák byl robot, který předváděl nějakou činnost, například zametání, luxování nebo řezání. Další činností byly lístečky s obrázky spotřebičů. Žáci se měli bez mluvy správně seřadit do dvojic, tak, aby obrázky zobrazovali stejnou činnost. Další hrou byla zrcadla, kdy žáci byli ve dvojicích a jeden z nich byl zrcadlo a druhý ukazoval různé pohyby. Nakonec jsme vytvořili společné plakáty se spotřebiči a vybarvili omalovánku, kde kroužkovali spotřebiče, které trpaslíci využívali v domácnosti. Nakonec proběhlo závěrečné zhodnocení. Projekt se všem moc líbil.


Jana Sotonová

beDesign.cz

Přihlášení