Výtěžek ze sbírky Český den proti rakovině 2024

Ve dnech 15. až 17. května proběhl na naší škole prodej kytiček ve prospěch sbírky Český den proti rakovině. Vybraná částka činila 2 948,- Kč a byla odeslána organizaci Liga proti rakovině. Ze sto padesáti kusů kytiček vracím pouze čtrnáct.

Všem, kdo si kytičku koupili, patří velký dík.

Mgr. Václava Vojtěchová

beDesign.cz

Přihlášení