Beseda s Policií ČR – „Kyberšikana“

Poslední březnové úterý bylo věnováno besedě s Policií ČR s komisařkou por. Renatou Štěpánkovou na téma kybernetické bezpečnosti.

Beseda byla věnována bezpečnému chování na internetu, sociálním sítím a jejich bezpečí nebo v poslední době diskutovanému tématu kyberšikana a její postih. Seznámili jsme se s rozdílem mezi šikanou a kyberšikanou. Žákům byly například vysvětleny pojmy jako kybergrooming, kyberstalking a další. Policistka ukázala žákům i několik nebezpečných situací, ve kterých se mohou oni sami ocitnout.

Děti se s nadšením zapojovaly do diskuze.

Na závěr si žáci se vyslechli, co by neměli v rámci své bezpečnosti dělat a na co by si naopak měli dávat pozor, aby se nestali případnými oběťmi těchto nebezpečných komunikačních jevů.

Beseda měla velký úspěch a děti nerady opouštěly učebnu.

Mgr. Ilona Cinková

beDesign.cz

Přihlášení