Den Země

V úterý 16.4. jsme se ve školní družině věnovali projektovému dni, který byl zaměřen na Den Země. Zhlédli jsme edukativní videa, která se zabývala těmito tématy: proč je naše planeta v ohrožení, proč vyhazujeme odpadky a jak se zpracovávají. Pak jsme společně pracovali s demonstračními kartami, kde jsme popisovali, jestli se jedná o ekologické nebo škodlivé chování pro životní prostředí. Následující aktivita byla zaměřena na třídění odpadků a dalšího jeho využití. Každý jsme také napsali slib naší planetě Zemi a ten jsme stvrdili svým otiskem ruky. Na konci projektu děti pracovaly ve dvojicích a vybíraly odpadky, které patří do určitého kontejneru. Vše bylo zobrazeno na kartičkách. Náš projekt je k nahlédnutí ve školní družině.

Michaela Sýkorová

beDesign.cz

Přihlášení