Finanční gramotnost – 3. ročník

Finanční gramotnost je jednou ze základních znalostí žáka. Proto ji pravidelně zařazujeme do hodin matematiky a prvouky. Hra na obchod je velice oblíbenou činností. Žáci při ní používají papírové peníze a učí se platit, správně vracet a hospodařit. V hodině věnované financím se třeťáci pokusili sestavit svůj týdenní plán výdajů. Pro některé žáky to nebylo vůbec jednoduché. Zjistili, že si musí dobře spočítat celkovou částku plánovaného nákupu. 

Na koberci jsme společně diskutovali o správném rozhodování, co skutečně potřebují, co chtějí, a co si pouze přejí.

Mgr Lenka Hemerková

beDesign.cz

Přihlášení