Informatická soutěž Bobřík informatiky

Ve čtvrtek 9. 11. se naše škola přihlásila do celostátní soutěže „Bobřík informatiky“, která je podporována Ministerstvem školství.

Naši soutěžící ze čtvrté a páté třídy měli poprvé možnost zapojit se do této soutěže, seznámit se s informatickými otázkami a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.

Čtvrtý ročník soutěžil v nejmladší kategorii „Mini“ a pátý ročník v kategorii „Benjamin“.

Žáci odpovídali na otázky na počítačích z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Vyplňovali online test, v němž vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce.

V kategorii „Mini“ se mezi úspěšné řešitele probojoval Jan Blažek, Štěpán Křivský, Sebastian Čepela, Lukáš Gondek, Lucie Bohuňková, Leoš Prokop, Jan Starý, Jakub Kalenda.

V kategorii „Benjamin“ úspěšně zabodovaly žákyně Simona Koutná, Barbora Pilařová a Eliška Růžičková.

Všichni žáci obdrželi pamětní list.

I. Cinková

beDesign.cz

Přihlášení