Návštěva zábavního parku

První pátek v novém roce žáci 4. ročníku navštívili rodinný zábavní park „Tongo“ v Hradci Králové. Tento výlet jim byl odměnou za celoroční sběr v minulém školním roce. 

Děti si tuto akce vybraly samy, moc se na ni těšily. 

Dopolední řádění si naplno užily a o zábavu bylo postaráno. 

Ilona Cinková

beDesign.cz

Přihlášení