Nebojme se „Baterkožroutů“

Na středeční dopoledne čekalo na třeťáky milé překvapení. Místo běžné výuky se zapojili do plnění dalšího osvětového úkolu v rámci Recyklohraní s ekologickým zaměřením. Nejdříve se zamýšleli nad tím, co je to recyklace, proč třídíme a recyklujeme použité baterie a nepotřebné elektrospotřebiče. Z krátkého videa se žáci dozvěděli, co všechno se dá vyrobit ze surovin získaných při recyklaci, kam můžeme použité baterie či elektrozařízení odevzdat, a jak vlastně probíhá recyklační proces. Spoustu zábavy jsme si užili při deskové hře „Recyklační Člověče, nezlob se“, kdy se každý hráč (elektrospotřebič) snažil dostat co nejrychleji do svého domečku (sběrného místa). Poslední část projektového dne byla věnována tvorbě „Baterkožroutů“. Jednotlivé skupiny se s velkou chutí pustily do práce a výsledkem jsou originální a velice nápadité sběrné nádoby na baterie, které ve škole využijeme. Posuďte sami! 

Mgr. Lenka Hemerková

beDesign.cz

Přihlášení