Pálení čarodějnic či filipojakubská noc – 4., 5. třída

            Závěr dubna tradičně patří čarodějnicím. Při hodině čtení jsme vyrazili na školní zahradu a všichni se snažili seznámit s tímto zvykem.

            Pracovali jsme s textem o pálení čarodějnic, dříve též filipojakubská noc. Je to lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice, který se odehrává v noci ze 30. dubna na 1. května.

            Dozvěděli jsme se, že kořeny této noci sahají do keltské svátku Beltain, který se slaví mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem i další zajímavosti.

            Všichni hledali odpovědi na otázky z pracovního listu ukryté po zahradě. Vyluštili tajenku, namalovali si čarodějnici.

            Společně jsme zhodnotili, jak se nám práce dařila a těšili se na večerní slet.

Mgr. Ilona Cinková

beDesign.cz

Přihlášení