Pálení čarodějnic

V úterý 30.4. bylo pro děti ze školní družiny připraveno opékání buřtů na obecním ohništi. Z důvodu velkého větru se bohužel nekonalo, ale byla připravena na Sokolském parku čarodějnická stezka. Pomáhali jsme čarodějnici Didi otevřít lexikon kouzel, ke kterému bylo potřeba rozluštit kouzelnou formuli. Děti plnily deset úkolů ve dvojicích a mezi stanovišti byly začarovány do kleteb. Kouzlo správně vyslovily a pak se pustily do hledání odměny, kterou nám tu na oplátku naše čarodějnice nechala. Odpoledne jsme si i přes větrné počasí užily.

Michaela Sýkorová

beDesign.cz

Přihlášení