Pojďme léčit českou krajinu – projektový den

Po velikonočních prázdninách proběhl ve 3.třídě projektový den zaměřený na ochranu naší krajiny. Na úvod jsme si pustili krátké instruktážní video s názvem „Pojďme léčit českou krajinu“. Jeho prostřednictvím jsme se dozvěděli, které lidské činnosti ovlivňují a také škodí přírodě kolem nás (rostlinám, živočichům) i nám samotným. V další části žáci vyplňovali pracovní list, kde se formou pětilístku zaměřili na krajinu. Na koberci si pak společně zahráli s kartičkami. Rozdělovali je na činnosti, které prospívají a neprospívají krajině. Během této aktivity jsme si objasňovali pojmy zemědělství, krajina, ekosystém a klimatické změny. Poslední část dopoledního bloku byla věnována tvořivým činnostem – tvorbě „zdravé a nemocné“ přírody.

Z přiložených fotografií je patrné, jak si třeťáci projektový den užili!

Mgr. Lenka Hemerková

beDesign.cz

Přihlášení