Přírodověda u čtvrťáků

Žáci čtvrtého ročníku se s chutí pustili do zkoumání lesa a jeho obyvatel. Nejprve jsme se věnovali zkoumání celého ekosystému na podzim, potom i v zimě. Následně skupiny tvořily tzv. dioráma. Do krabic od kancelářského papíru žáci donesli různé přírodniny a vytvořili kus živého lesa. Občas si pomohli výtvarnými technikami a vznikla velice zajímavá čtyři díla. Každé velice originální a doplněné o informace z encyklopedií nebo internetu. Práci jsme dali na odiv i ostatním žákům na chodbu, a všichni ocenili pestrost a zajímavé zpracování.

 

Mgr. Radek Machatý, ředitel školy

beDesign.cz

Přihlášení