Sluneční soustava – 3. ročník

V měsíci únoru jsme několik hodin prvouky strávili s „ufonem Paxim“. Ten nás provázel vesmírnou oblohou. Během letu nám vysvětlil, co všechno patří do Sluneční soustavy, jaké pohyby vykonává planeta Země, co způsobuje střídání dne a noci, jak jsou uspořádané planety, a proč můžeme vidět na nebi planety a měsíce. Po „návratu“ z vesmíru si každá dvojice vylosovala jednu planetu. Z knížek, učebnic a encyklopedií se žáci snažili získat co nejvíce užitečných informací. Společně pak v dalších hodinách vytvořili velký plakát s osmi planetami a obrovským zlatým Sluncem.

Posuďte sami, jak se třeťákům práce povedla!

Mgr. Lenka Hemerková

beDesign.cz

Přihlášení