Tonda Obal na cestách

Ve středu 3.1. se uskutečnil ve všech třídách výchovně vzdělávací program „Tonda Obal na cestách“ pražské obalové společnosti EKO-KOM, a. s. Interaktivní beseda se zkušeným lektorem byla zaměřena na správné třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku.

Během úvodní prezentace jsme si zopakovali, jak máme správně třídit, do jakého barevného kontejneru patří jednotlivé druhy odpadu, co všechno se dá třídit a následně znovu využít. V další části programu si děti mohly vyzkoušet, zda zvládnou roztřídit připravené kartičky s různým odpadem do správných kontejnerů.

Byla to zajímavá akce, ze které jsme si odnesli mnoho nových poznatků a ujištění, že sběr a třídění má opravdu velký význam.

Mgr. Lenka Hemerková

beDesign.cz

Přihlášení