Třídíme odpad

            V rámci vzdělávacího programu se při různých činnostech zaměřujeme na to, aby děti získávaly povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku, proto jsme se i my v rámci projektu „Recyklohraní“ zapojili do této aktivity.

            Tento den nám počasí přálo a mohli jsme společně tuto hodinu strávit na školní zahradě. Nejprve jsme si zopakovali pravidla třídění odpadu, barevné kontejnery, jaké zásady máme dodržovat při recyklaci. Poté se žáci rozdělili do skupin. Na zahradě byly schované karty s obrázky odpadků. Děti je hledaly a třídily do barevných plastových kontejnerů. Ve skupinách také skládaly puzzle. Došlo na kontrolu, zda jsme vše správně umístili do kontejnerů. U některých odpadků došlo k pochybení, tak jsme si vysvětlili, proč je daný předmět potřeba umístit jinam.

            Vítězné družstvo obdrželo drobné ceny.

Ilona Cinková

beDesign.cz

Přihlášení