Vítání občánků

V sobotu 27. dubna proběhlo na Obecním úřadu v Zaječicích slavnostní vítání občánků.  Za krásné vystoupení patří poděkování žákyním z 1. a 2. třídy – V. Blažkové, K. Brůžkové, E. Kvasničkové, A. Kašparové a V. Procházkové.
Malým občánkům přejeme do života hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Mgr. Lenka Hemerková

beDesign.cz

Přihlášení