Výsledky sběrové soutěže

V úterý 5. března proběhlo ve školní družině vyhlášení sběru papíru, hliníku,

pomerančové kůry, baterií a oleje za první pololetí školního roku. Převážná většina

žáků naší školy se zapojila.

Z celkového počtu se na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích umístili tito žáci:

Sběr pomerančové kůry: 

1. J. Bednář (3. ročník)

2. K. Brůžková (1. ročník)

3. V. Machatý (3. ročník)

Sběr papíru:                      

1. J. Bednář (3. ročník

2. A. Vodička (2. ročník)

3. M. Bláhová (2. ročník)

Sběr hliníku:                     

1. S. Čepela (4. ročník)

2. A. Schejbal (5. ročník)

3. J. Bednář (3. ročník)

Sběr baterií:                      

1. J. Kalenda (4. ročník)

2. E. Srbová (3. ročník)

3. T. Kašparová (4. ročník)

4. V. Makeš (4, ročník)

Sběr oleje:                         

1. S. Čepela (4. ročník)

2. A. Jelínková (4. ročník)

3. E. Srbová (3. ročník)

Všichni „sběrači“ byli odměněni věcnými cenami a sladkostmi.

Děkujeme za aktivní zapojení do soutěže ve sběru a jsme rádi, že ochrana životního prostředí jim není lhostejná. 

Mgr. Lenka Hemerková

 

beDesign.cz

Přihlášení