Výtvarná soutěž

Zapojili jsme se do výtvarné soutěže s názvem „Požární ochrana očima dětí a mládeže“, kterou organizuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jejím cílem je zajistit větší osvětu mezi dětmi a mládeží v oblasti nejen požární ochrany a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi, ale Integrovaného záchranného systému jako celku. V hodinách výtvarné výchovy jsme si povídali o tom, jak může vzniknout požár, jak se máme při něm zachovat a jak přivolat pomoc. Zaslali jsme za celou školu šest obrázků. Snad se budou výkresy našich žáků líbit a nějaký z nich postoupí do okresního kola.

Michaela Sýkorová

beDesign.cz

Přihlášení