2. pololetí 2019/2020

V letošním roce jsme se zúčastnili projektu Atletika do škol, ale jako všechny aktivity byl narušen obdobím Covidu-19. Na následujícím odkazu se o projektu dozvíte více.

Z důvodu školení DVPP p. učitelky Cinkové nebude v pondělí 1.6. probíhat její online výuka.
Ostatní učitelé učí online beze změn.
Od 2.6. pokračuje Skype rozvrh v běžném rozsahu.

Vážení rodiče,
pročtěte si prosím pozorně pravidla prezenční výuky.
V pondělí 25.5. musí každé dítě přinést prohlášení o neinfekčnosti. Bez něj ho do školy nemůžeme vpustit.
Před školou by se neměly tvořit skupinky.
Příchod před školu v 7.40 hod.
Odchod ze školy ve 12 hod anebo po obědě v cca 12.30 hod.

Rádi bychom vás požádali, zda byste mohli použitý olej z vašich domácností odevzdávat ve škole. Máme vlastní sběrovou nádobu. V současné době se jedná o pro školu nejvýhodnější sběrový materiál. Za litr oleje, uloženého do plastové lahve, škola dostane pro Klub rodičů 3,- Kč.

Naše škola se v letošním roce opět zúčastnila mezinárodní matematické soutěže Pangea. V loňském ročníku se soutěže zúčatnilo 56 000 žáků českých škol, a po celé Evropě potom přes 300 000 žáků. V loňském roce jsme byli úspěšní a letošní rok dobré znalosti a matematické schopnosti našich žáků potvrdil.

na uvedeném odkazu nalezte elektronické dokumenty, které je nutné vyplnit a odeslat elektronicky (sken) nebo poštou na adresu ZŠ Chrast. Tyto dokumenty vyplňte a zašlete nejlépe do konce měsíce dubna.