2. pololetí 2019/2020

V letošním roce jsme se zúčastnili projektu Atletika do škol, ale jako všechny aktivity byl narušen obdobím Covidu-19. Na následujícím odkazu se o projektu dozvíte více.

Fotbalový oddíl Zaječice zve mladé fotbalisty na náborové setkání dne 25.6. a 30.6. od 17 hod. na hřišti.
Jste srdečně zváni!

V úterý 30. 6. v 8 hod bude předáno vysvědčení za školní rok 2019/2020.
V případě pěkného počasí vydáme vysvědčení na zahradě školy.
V opačném případě vydáme vysvědčení ve třídách podle ročníků.
Žáci zároveň dostanou fotografie tříd a skupinek. Prosíme o přesnou částku nebo menší bankovky.
Aby si žáci mohli osobně vyzvednout vysvědčení, musí mít...

Pokud jste nasbírali v posledním čtvrtletí papír (prosíme pouze novinový a časopisový papír, karton ne), citrusovou kůru nebo byliny, můžete je přinést do konce roku do školy.

Dle nového nařízení MŠMT se děti mohou vyfotit se třídou a vyzvednout osobně vysvědčení, jen musí doložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
Toto potvrzení naleznete na dveřích školy nebo ZDE
Vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení prosím odevzdejte vaší třídní učitelce při fotografování.
Děti, které nyní školu prezenčně...

Všichni žáci, kromě žáků prvního ročníku, budou škole vracet zapůjčené učebnice ve dnech 25. nebo 26.6. - podle dohody s třídním učitelem.

Přeplatky za obědy budou vraceny na účty, ze kterých platby přicházely, po skončení školního roku a vyúčtování.

Z důvodu školení DVPP p. učitelky Cinkové nebude v pondělí 1.6. probíhat její online výuka.
Ostatní učitelé učí online beze změn.
Od 2.6. pokračuje Skype rozvrh v běžném rozsahu.