Drakiáda

Na pouštění draků jsme si vybrali ideální počasí – modrá obloha téměř bez mráčků a správný směr větru. Však se dráčkům nad fotbalovým hřištěm pěkně lítalo. Našli se i nezbedové, kterým se moc nechtělo, ale těch bylo málo. Na akci jsme se vydali společně s prvňáčky z druhého oddělení.

Projektový den – Čekání na čerta

Pro děti z 1. třídy byl páteční den velkým překvapením. Netušily, že je čeká projektový den nazvaný Čekání na čerta. Netrpělivě, a trochu i s obavou, očekávaly příchod čerta, Mikuláše a anděla v naší škole. Abychom si čekání zpříjemnili, přečetli jsme si a zahráli známou pohádku o Čertovi a Káče. Když jsme uslyšeli řinčení řetězů a […]

Český den proti rakovině

V letošním roce jsme se zúčastnili 25. ročníku sbírky Český den proti rakovině, který je známý svými žlutými kytičkami. Do sbírky jsme šli poprvé a byli zvědavi, zda se nám podaří prodat všech 150 zaslaných kytiček. Velký dík patří Mgr. J. Páslerové, která se svými žáky procházela obcí Zaječice a společně s prodejem kytiček žákům […]