Prvouka – naše škola – 1. ročník

Během měsíce září jsme poznávali v Prvouce naši školu, okolí školy a hlavně třídy. Poznávali jsme kamarády z ostatních tříd. Povídali jsme si o tělocvičně, jídelně a taky o školní družině. Seznámili jsme se s dopravními značkami. Poté žáci společnými silami vytvořili dva pěkné plakáty se školou, s okolím a se třídami. Práce se jim dařila a tak vznikly […]

Pohádka O třech prasátkách – 1. ročník

Během prvního týdne se naši prvňáčci seznamovali s kamarády a s prostředím. Po celou dobu nás doprovázela pohádka O třech prasátkách. Po přečtení pohádky si děti zkusily pomocí obrázků složit děj, jak jde pohádka za sebou. Poté jsme si ji převyprávěli. Děti si z kostek složily domečky prasátek, vystřihly si prasátko a vymalovaly vlka.  Nakonec společnými silami nakreslily na […]

První školní den

Když se 1.9. otevřela brána školy, byl to pro prvňáčky první krok do nové životní etapy. Přestali být předškoláky a stali se školáky. Do první třídy nastoupilo 14 nových žáčků, jejichž třídní učitelkou je Jana Sotonová.  Na první den se všichni slavnostně oblékli a s rodiči se vydali na devátou hodinu do školy. Ve škole je […]

Měsíc po měsíci – 2. ročník

   V prvouce nás čekalo velice zajímavé téma Měsíc po měsíci. V úvodu jsme si povídali o tom, co patří k jednotlivým ročním obdobím, jejich kouzla, zvyky a tradice. Řazení kalendářních měsíců si děti hravou formou procvičily při skládání dominových kartiček s názvy ročních období. Pro zpestření si zazpívaly oblíbenou písničku Jaro, léto, podzim, zima. Na toto téma jsme navázali v hodině […]