BLOG

Přejeme všem žákům krásné letní prázdniny plné sluníčka, pohody, odpočinku a zážitků.

V letošním roce jsme se zúčastnili projektu Atletika do škol, ale jako všechny aktivity byl narušen obdobím Covidu-19. Na následujícím odkazu se o projektu dozvíte více.

Fotbalový oddíl Zaječice zve mladé fotbalisty na náborové setkání dne 25.6. a 30.6. od 17 hod. na hřišti.
Jste srdečně zváni!

V úterý 30. 6. v 8 hod bude předáno vysvědčení za školní rok 2019/2020.
V případě pěkného počasí vydáme vysvědčení na zahradě školy.
V opačném případě vydáme vysvědčení ve třídách podle ročníků.
Žáci zároveň dostanou fotografie tříd a skupinek. Prosíme o přesnou částku nebo menší bankovky.
Aby si žáci mohli osobně vyzvednout vysvědčení, musí mít...

Informace k šachovému kroužku při ZŠ Zaječice v období školního roku 2020/2021

V době uzavření školy probíhaly intenzivní práce na přestavbě původně školního bytu na školní kuchyňku, školní dilničku a multimediální učebnu.

Pokud jste nasbírali v posledním čtvrtletí papír (prosíme pouze novinový a časopisový papír, karton ne), citrusovou kůru nebo byliny, můžete je přinést do konce roku do školy.

Dle nového nařízení MŠMT se děti mohou vyfotit se třídou a vyzvednout osobně vysvědčení, jen musí doložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
Toto potvrzení naleznete na dveřích školy nebo ZDE
Vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení prosím odevzdejte vaší třídní učitelce při fotografování.
Děti, které nyní školu prezenčně...

Všichni žáci, kromě žáků prvního ročníku, budou škole vracet zapůjčené učebnice ve dnech 25. nebo 26.6. - podle dohody s třídním učitelem.